Đô Lương đẩy mạnh các hoạt động thể thao

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào thể dục – thể thao huyện Đô Lương đang được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng. Qua đó, góp phần tăng cường sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Thúy Hằng – Hồng Sơn