Người dân Trù Sơn kêu trời vì xe quá tải gây ô nhiễm môi trường

Hiện nay trên tỉnh lộ 533, đoạn qua các xã Nhân Sơn, Mỹ Sơn, Trù Sơn và Đại Sơn của huyện Đô Lương,  nhiều xe chở đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải,  che chắn sơ sài.  Tình trạng này đã gây ô nhiễm bụi và mất an toàn giao thông,  ảnh hưởng  đến cuộc sống người dân khu vực này.