Đô Lương có 3 em bỏ thi ngày thứ 2

Trong buổi sáng ngày 6/6, học sinh tương đối “dễ thở” với đề thi môn Văn được đánh giá là hay và độc đáo. Đồng thời chú trọng sự sáng tạo, yêu cầu thí sinh nắm vững kiến thức, đề thi môn Văn có nhiều đổi mới, đặc biệt trong phần nghị luận xã hội.

thi-2

Các thí sinh trao đổi bài thi. Ảnh: Ngọc Phương

Buổi chiều, thời gian thi 90 phút với tổ hợp: Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Sinh học được các thí sinh đánh giá đề ở mức bình thường. Tuy nhiên trong phần thi Tiếng Anh, phần đọc được các thí sinh nhận xét khó, kể cả đối với các thí sinh học trường THCS Lý Nhật Quang có kiến thức học tập khá hơn các trường khác.

Buổi sáng, ngày thi hôm nay ngày 7/6, ở Đô Lương có 5 em học sinh không thi, trong đó tại hội đồng thi trường THPT Đô Lương 1 có 2 em bỏ thi và 1 em không đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp THCS nên không được thi. Tại hội đồng thi THPT Đô Lương 3, có 1 em bỏ thi và 1 em học sinh khuyết tật nên được miễn thi.

Thời tiết ngày hôm nay tương đối nóng bức. Tình hinh an ninh, trật tự tại các hội đồng thi được đảm bảo bình thường./.

                                                              Ngọc Phương