Đô Lương 400 Hội viên nông dân làm giao thông thủy lợi.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kì 2020 – 2025 và khắc phục hậu quả đợt lũ lụt vừa qua, sáng ngày 21/11, Hội nông dân huyện Đô Lương đã phát động đợt ra quân làm Giao thông, thủy lợi nội đồng chuẩn bị phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2021 với sự tham gia của 400 cán bộ, hội viên 33 xã, Thị trấn.

dffgg

400 hội viên nông dân Đô Lương tham gia nạo vét kênh mương nội đồng tuyến kênh Thị Trấn và xã Đà Sơn.

Đợt này, Hội nông dân huyện Đô Lương tổ chức nạo vét 1 km kênh mương của Thị trấn và xã Đà Sơn nhằm tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Việc tổ chức ra quân làm Giao thông thủy lợi, nạo vét kênh mương, tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp được cán bộ, hội viên, Hội nông dân huyện Đô Lương tham gia hưởng ứng tích cực.

Chỉ trong 1 buổi , cán bộ, hội viên nông dân đã nạo vét 1 km kênh mương thoát nước với khối lượng nạo vét trên 20m3 bùn đất và khơi thông dòng chảy để chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân năm 2021 và những năm tiếp theo.

aas

Cán bộ hội viên nông dân Đô Lương đều tự nguyện tham gia nạo vét 1 km kênh mương thoát nước.

Việc tổ chức phát động Hội nông dân ra quân làm giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp của Hội nông dân Đô Lương đem lại hiệu quả thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ 21 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An  nhiệm kì 2020 – 2025 về thực hiện phát triển Nông nghiệp, nông thôn.

aqq

Sau 1 ngày, cán bộ, hội viên Đô Lương đã hoàn thành nạo vét 1km kênh mương với khối lượng 20m3 đất bùn khơi thông dòng chảy phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh Hữu Hoàn.

Sau đợt này, Hội nông dân huyện Đô Lương triển khai phát động nông dân toàn huyện tập trung nạo vét kênh mương nội đồng, ra quân làm giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và chăm lo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nông dân.

Hữu Hoàn.