Địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính


Địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Chủ tịch UBND huyện, thành, thị.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Nội vụ các huyện, thành, thị; Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:
Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Công văn hành chính

Download file đính kèm