Dấu ấn hoạt động công tác đội và phong trào thiếu nhi huyện Đô Lương giai đoạn 2015 – 2020

Huyện Đô Lương hiện có  hơn 27 nghìn Đội viên tham gia học tập và sinh hoạt ở tại  55 Liên Đội. Trong nhiệm kỳ qua, đội viên thiếu nhi  đã không ngừng học tập, tu dưỡng và rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào do Hội đồng Đội huyện phát động. Những năm qua, Công tác Đội và Phong trào Thiếu nhi của huyện Đô Lương không ngừng lớn mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần tích cực trong việc thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em trở thành những chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước.

Thúy Hằng – Hoàng Phi