Danh mục dự án trên địa bàn huyện Đô Lương

Danh mục dự án trên địa bàn huyện Đô Lương

Theo quyết định: 2123/QĐ- UBND ngày 22 / 5/ 2017 của UBND tỉnh Nghệ An

 

TT TÊN DỰ ÁN DỰ KIẾN LOẠI HĐ DỰ ÁN THÔNG SỐ KỸ THUẬT DỰ KIẾN VỐN(tỷ)
1 Di chuyển nâng cấp đoạn đê Cầu Dâu BT Chiều dài 1.745 m, đê cấp III 90
2 XD TTTM kết hợp Chợ truyền thống BOT Diện tích xây dựng 22.971,69 m2 330
3 Tuyến đường CCN Lạc Sơn-N5 BT Xây dựng 2,75 km, quy mô nền đường rộng 15 m 80
4 XD tuyến đường Yên Sơn- Đà Sơn BT Xây dựng 2. km, quy mô nền đường rộng 15 m 80
5 XD tuyến đường nối Vườn Xanh đi QL 7A(Thịnh Sơn) BT Xây dựng 3,1 km, quy mô nền đường rộng 15 m 120
6 XD tuyến đường ven Sông Lam qua địa bàn Thị trấn BT Xây dựng 3 km, quy mô nền đường rộng 15 m 90
7 XD Nhà máy nước sinh hoạt cụm liên xã: Lưu, Đà Sơn BOO Công suất thiết kế 2.000 m3/ ngày đêm 40
8 XD Trụ sở HĐND-UBND huyện BT XD 3 tầng, diện tích sàn sử dụng 3.000 m2 40
9 XD TT dịch vụ thể thao văn hóa Đô Lương BOO Diện tích xây dựng khoảng 5 ha 60

 

Tính đến cuối tháng 7 năm 2017, UBND huyện đã mời các nhà đầu tư về khảo sát  đã và đang triển khai các quy trình để thực hiện 04 dự án sau:

 

 TT TÊN DỰ ÁN DỰ KIẾN LOẠI HĐ DỰ ÁN THÔNG SỐ KỸ THUẬT DỰ KIẾN VỐN(tỷ)
1 Di chuyển nâng cấp đoạn đê Cầu Dâu BT Chiều dài 1.745 m, đê cấp III 90
2 XD TTTM kết hợp Chợ truyền thống BOT Diện tích xây dựng 22.971,69 m2 330
3 XD tuyến đường nối Vườn Xanh đi QL 7A(Thịnh Sơn) BT Xây dựng 3,1 km, quy mô nền đường rộng 15 m 120
4 Tuyến đường CCN Lạc Sơn-N5 BT Xây dựng 2,75 km, quy mô nền đường rộng 15 m 80

 

– Ngoài ra huyện đang có chủ trương thu hút Dự án khai thác Suối nước nóng  Giang Sơn gắn với phát triển du lịch.