Đảng bộ xã Ngọc Sơn tổ chức trao huy hiệu đảng cho các đảng viên.

Sáng ngày 3/12, Đảng bộ xã Ngọc Sơn tổ chức trao huy hiệu đảng cho các đảng viên. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Uỷ viên BTV, Phó chủ tịch UBND huyện.

Đợt này, đảng bộ xã Ngọc Sơn vinh dự có 6 đồng chí được trao huy hiệu 50, 45 và 40 tuổi đảng. Trong đó 50 năm tuổi đảng có 2 đồng chí, 45 năm tuổi đảng có 1 đồng chí và 40 năm tuổi đảng có 3 đồng chí.

a1

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Uỷ viên BTV, Phó chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo xã Ngọc Sơn đã trao huy hiệu cho các đảng viên, đồng thời phát biểu chúc mừng các đảng viên được trao huy hiệu đảng đợt này.

a2

Cũng nhân dịp này, Đảng bộ xã Ngọc Sơn tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng.  Năm 2019 Đảng bộ xã Ngọc Sơn đã triển khai và thực hiện tốt trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và công tác xây dựng đảng. Nổi bật đó là: Thu hút đầu tư trong năm đạt 16,2 tỷ đồng, xây dựng 15 km đường bê tông, thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới.

Có 843 hộ đạt gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 81,2 % . Về giáo dục có 11 em học sinh giỏi huyện, các trường học được tiếp tục đầu tư. Công tác lãnh đạo xây dựng chính  quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội hoạt động có hiệu quả hơn.

Hồng Sơn