Đại hội điểm Đảng bộ xã Quang Sơn

Cùng ngày, Đảng bộ xã Quang Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là một trong 2 Đảng bộ xã ở huyện Đô Lương được tổ chức Đại hội điểm. Về dự Đại hội có đồng chí Phùng Thành Vinh- Phó bí thư- Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy.

Đảng bộ xã Quang Sơn có 9 chi bộ với 271 đảng viên.  Trong nhiệm kỳ qua, về phát triển kinh tế, tổng thu nhập giá trị sản xuất năm 2015 đạt trên 234,3tỷ đồng, dự kiến năm 2020 đạt trên 333,2 tỷ đồng/320 tỷ đồng mục tiêu Đại hội, đạt 104,13%  tăng 4,13%  so với  nghị quyết Đại hội. Thu nhập  bình quân đầu người năm 2015 là 38,2 triệu đồng, năm 2020 ước đạt  lên 51,9 triệu đồng. Tăng trên 13,6 triệu đồng so với năm 2015.

1

Đại biểu tham dự hội Đảng bộ xã Quang Sơn nhiệm kỳ 2020- 2025

Trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, toàn xã đã huy động mọi nguồn lực, nguồn vốn gần 60 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động để hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới.

Trong 5 năm có 223 lượt em đạt học sinh giỏi huyện, 07 lượt em học sinh giỏi tỉnh. Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp 217 em. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt  85% . Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 7 %.  QPAN tiếp tục giữ vững.

p3

Đồng chí Lê Văn Chơơng- Phó bí thư- Chủ tịch UBND xã đọc lời khai mạc Đại hội.

Về công tác xây dựng Đảng, đã cử đi đào tạo trung cấp chính trị 17 đổng chí, học chuyên viên quản lý nhà nước 14 đ/c. Tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho 157 Đảng viên. Tổ chức kiểm tra 117 cuộc của cấp ủy, 81 cuộc của UBKT Đảng ủy, phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm, xử lý kỷ luật 19 đ/c.

h6

Đồng chí Phùng Thành Vinh- Phó bí thư- Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ phấn đấu đến năm 2025, tổng thu nhập giá trị sản xuất đạt trên 472,tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người gần 71 triệu đồng/ người.  Tỷ lệ gia đình văn hoá 85%. Giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động 100-130 người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo xuống 1,2%. Xã đạt chuẩn An ninh chính trị, an toàn làm chủ vững chắc. Đảng bộ và Chính quyền đạt xuất sắc. Hàng năm chi bộ HTTNV 9/9 Chi bộ, trong đó có 2 chi bộ HTXSNV.

h7

Các đại biểu bỏ phiếu bầu 15 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại hội đã tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế gắn với QPAN, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các đoàn thể, xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2….

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phùng Thành Vinh- Phó bí thư- Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những kết quả của BCH Đảng bộ xã Quang Sơn  và nhân dân Quang Sơn trong 5 năm qua. Đồng thời trong nhiệm kỳ tới yêu cầu Đảng bộ xã Quang Sơn cần phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết nhất trí để xây dựng đời sống của nhân dân không ngừng phát triển về mọi mặt.

p6

Ra mắt BCH nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 15 đồng chí. Ảnh: Ngọc Phương.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 15 đồng chí và bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025. Sau hơn một ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc Đại Đảng bộ xã Quang Sơn- Đô Lương nhiệm kỳ 2020- 2025 đã thành công tốt đẹp.

Ngọc Phương