Đại hội đại biểu đảng bộ xã Nam Sơn nhiệm kì 2020 – 2025

Sáng ngày 11/6/2020, Đảng bộ xã Nam Sơn đã tổ chức đại hội nhiệm kì 2020 – 2025. Tới dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Nguyễn Minh Hạnh- Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, GĐ trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Hoàng Hữu Hùng – PCT.HĐND huyện, Nguyễn Đình Khương-  Chủ nhiệm UBKT huyện ủy và 135 đại biểu đại diện cho gần 300 Đảng viên .

a2

Toàn cảnh Đại hội

Là một xã miền núi khó khăn của huyện Đô Lương, nhưng trong nhiệm kì qua, Đảng bộ xã Nam Sơn đã nỗ lực lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Trong đó, tổng giá trị sản xuất đạt 217,5 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 8%.  Bình quân thu nhập đầu người đến 2020 dự kiến đạt hơn 36  triệu đồng, tăng tỷ lệ hộ khá giàu tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,1 % năm 2015 xuống còn 3 % năm 2019.

a3

Đồng chí Nguyễn Hữu Đức đọc báo cáo chính trị trình Đại hội

 Phát huy xã miền núi, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân thực hiện có hiệu quả kinh tế vườn rừng, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, tổng đàn gia súc hàng năm trên 2000 con, đàn gia cầm hơn 45 ngàn con. Lĩnh vực văn hóa xã hội được chăm lo phát triển đúng hướng, 1 trường học và trạm y tế giữ vững danh hiệu chuẩn quốc gia. Về công tác xây dựng nông thôn mới đã đầu tư trên 203,8  tỷ đồng để thực các tiêu chí, đưa xã về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019, trước 2 năm so với kế hoạch đề ra.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả, trong nhiệm kì đã kết nạp được 26 Đảng viên mới, Đảng bộ 5 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác QPAN được đảm bảo giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: chưa có đột phá trong sản xuất nông nghiệp, chưa phát huy hết lợi thế xã miền núi trong phát triển kinh tế vườn rừng, chất lượng danh hiệu văn hóa thiếu bền vững, số người sinh con thứ 3 còn cao.

a4

Các đại biểu tham dự Đại hội

 Trong nhiệm kí tới, Đảng bộ xã sẽ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm phấn đấu đạt  gần  10%, tổng giá trị sản xuất đạt trên 350 tỷ đồng, xây dựng xã đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Bên cạnh đó thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo công tác QPAN, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

5

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, GĐ trung tâm BDCT huyện phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu  tại đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Hạnh, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, GĐ trung tâm BDCT huyện đã đánh giá cao những kết quả Đảng bộ xã Nam Sơn đã đạt được trong nhiệm kì qua, đồng thời mong muốn trong nhiệm kỳ mới trên cơ sở những hạn chế đã nêu trong báo cáo, Đảng bộ cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: phát huy tiềm năng của xã miền núi, xã có quốc lộ 7 và 46 C chạy qua để phát triển kinh tế vườn rừng, dịch vụ kinh doanh. Quan tâm chăm lo phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội, xây dựng trường chuẩn quốc gia, phát triển đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao theo đúng kế hoạch. Tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, đảm bảo QPAN, sau đại hội tổ chức thực hiện và nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

a1

Ban chấp hành Đảng bộ xã Nam Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025 . Ảnh Sỹ Bắc

Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ban chấp hành đảng bộ xã Nam Sơn nhiệm kì 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện.  Đại hội đại biểu đảng bộ xã Nam Sơn  đã thành công tốt đẹp./.

Sỹ Bắc