Đa dạng hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non

Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, thời gian qua, các trường mầm non trên địa bàn huyện Đô Lương đã xây dựng các khu vui chơi, vận động tạo điều kiện cho trẻ được tham gia các hoạt động thực hành, trải nghiệm thực tế phù hợp với đặc điểm của trẻ, nhất là các trường vùng khó khăn.