Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp Đô Lương tổ chức hội nghị người lao động năm 2018.

Sáng ngày 03/05/2018, Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp Đô Lương tổ chức hội nghị người lao động năm 2018. Tới dự có đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy.

a1

Các đại biểu tham dự hội nghị

Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cho thấy, Công ty đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Doanh thu đạt 182 tỷ đồng, lợi nhuận gần 2 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 950 triệu đồng. Bên cạnh đó Công ty cũng đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo việc làm cho 100% người lao động với mức thu nhập bình quân 4,8 triệu đồng/người/ tháng.Công tác đảm bảo an toàn lao động đã được Công ty chú trọng đầu tư hàng tỷ đồng để trang bị các trang thiết bị phòng chống và phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

Đặc biệt để khuyến khích người lao động trong công ty hăng hái tham lao động, kinh doanh đạt hiệu quả, chất lượng, năm 2018  Công ty sẽ mở rộng thêm các cửa hàng xăng dầu ở các tuyến đường lớn, khánh thành khách sạn thương nghiệp 3 tại Thị xã Thái Hòa, mạnh dạn đưa ra mục tiêu, giải pháp kinh doanh đó là phấn đấu tăng doanh thu lên 220 tỷ đồng ,lợi nhuận sau khi chia cổ tức là 1,9 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 1 tỷ đồng và 100% người lao động có việc làm ổn định,tăng thu nhập bình quân lên 5,5 triệu đồng/người/ tháng

a2

Công ty trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và hoạt động công đoàn. Ảnh: Hoàng Phi

Hội nghị đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, hoạt động công đoàn,phong trào văn nghệ thể dục thể thao năm 2017. Ban Giám đốc và đại BCH Công đoàn Công ty đã ký giao ước thi đua đảm bảo các quyền lợi cao nhất cho người lao động và tổ chức tốt các phong trào thi đua năm 2018./.

Hoàng Phi