Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 9 tháng 9 năm 2020

Chương trình thời sự truyền hình hôm nay gồm những nội dung sau:

Lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND và UB MTTQ huyện tham dự lễ tưởng niệm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 51

Đô Lương: Hội thảo tổng kết mô hình: Giống lúa Dự Hương 8 vụ hè thu 2020

Trung tâm GDTX Đô Lương-  Nhiều học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia và xét tuyển Đại học