Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 9 tháng 8 năm 2019

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Các xã Bồi Sơn, Giang Sơn Đông, Thượng Sơn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019
  • Liên đoàn Lao động tỉnh bàn giao nhà mái ấm Công đoàn
  • Ngày thi đấu thứ 3 giải bóng đá nhi đồng huyện Đô Lương năm 2019
  • Và một số hoạt động vừa diễn ra