Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 8 tháng 7 năm 2019

Chương trình gồm những nội dung sau:

  1. Đô Lương: Hơn 500 người tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2019
  2. UBND huyện tổ chức lễ khởi công và trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Bốn, xã Lạc Sơn
  3. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và phòng chống cháy rừng tổ chức tập huấn công tác phòng chống cháy rừng và triển khai kế hoạch giao rừng gắn với đất lâm nghiệp.
  4. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông đạt giải nhất toàn đoàn hội thi ngành Văn hóa Thể thao năm 2019