Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 7 tháng 10 năm 2019

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu Đại biểu Quốc hội, Giám đốc công an tỉnh tiếp xúc cử tri Đô Lương trước kì họp thứ VIII. Tại buổi tiếp xú đã có 25 ý kiến liên quan đến nhiều vấn đề
  • UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra xử lý việc vận chuyển buôn bán thịt lợn trong vùng bị dịch tả lợn Châu phi.
  • Hội đồng nhân dân huyện tổ chức hội nghị giao ban tghường trực HĐND các xã.
  • Hội phụ nữ Trung Sơn Thành lập nhóm hộ phụ nữ liền kề nhà sạch- vườn đẹp và “Chi hội 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới”