Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 6 tháng 11 năm 2019

                 Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau:

 

  • Đồng chí ngọc Kim Nam,. tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ dự lễ trao nhà Đại đoàn kêt cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trù sơn.
  • Ban thường vụ huyện uỷ tổ chức hội nghị trực tuyến, hướng dẫn tổng kết xây dựng Đảng năm 2019 và thành lập các chi bộ khối, xóm khi sáp nhập.
  • Đ/c Phùng Thành Vinh – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự sinh hoạt chi bộ tại xóm 11 xã Đại Sơn.
  • UBND huyện tổ chức thẩm định làng nghề mộc tại xã Minh Sơn.