Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 6 tháng 1 năm 2021

Chương trình hôm nay ngày 6 tháng 1 năm 2021 gồm những nội dung sau:

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An: Công bố Quyết Định chức vụ Chủ tịch UBMTTQ huyện Đô Lương.

Tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2020, ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Huyện ủy Đô Lương: Công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó ban tuyên giáo.

UBND huyện Đô Lương làm việc với xã Văn Sơn

Xã Nghèo Giang Sơn Tây- Đô Lương Phát nỗ lực triển các mô hình kinh tế

Và một số hoạt động vừa diễn ra.