Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 5 tháng 12 năm 2016.

Chương trình hôm nay ngày 5 tháng 12 năm 2016 gồm những nội dung chính sau đây:

– Đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho ông Bùi Đăng Hậu.

– Chi nhánh điện tổ chức chương trình tiết kiếm điện năm 2016.

– Trường THPT Đô Lương 1 trao tiền hỗ trợ em Trần Quốc Huy.

– Prudential khai trương văn phòng tổng đại lý.