Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 4 tháng 3 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau:

– Đồng chí Ngọc Kim Nam Bí thư huyện ủy trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng tại Đảng bộ xã Lưu Sơn.

– Đoàn thanh niên xã Hiến Sơn- Đô Lương đã tổ chức lễ ra quân tháng Thanh niên. Đây là đơn vị đầu tiên của huyện Đô Lương thực hiện lễ ra quân tháng Thanh niên.

– Xã Nam Sơn khánh thành trường mầm non 1,8 tỷ đồng, do công ty Vinaconex, Công ty Viwaco và một số người bạn tài trợ.