Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 29 tháng 7 năm 2020

Chương trình thời sự truyền hình hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An làm việc với lãnh đạo huyện Đô Lương về thu hút đầu tư và phát triển Thương mại du lịch.
  • Đô Lương triển khai các biện pháp phòng chống Covid – 19.
  • Các đơn vị tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020.