Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 29 tháng 11 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau:

 

  • Các đơn vị tổ chức công bố quyết định  sáp nhập xóm, khối và quyết định chỉ định các chức danh cán bộ xóm.
  • Công an huyện: Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020
  • Tạo sân chơi cho trẻ ở khoa nhi bệnh viện đa khoa Đô Lương

–     Và các nội dung vừa diễn ra.