Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 28  tháng 1 năm 2020

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung chính sau đây:

  • Đô Lương tập trung tuyên truyền kỉ niệm 90 mnăm ngày thành lập Đảng 3/2.
  • Đô Lương tổ chức mừng thọ cho trên 4600 cụ người cao tuổi.
  • Đô Lương khởi sắc
  • Đổi thay ở xã Miền núi Giang Sơn Đông.
  • Và một số nội sdung vừa diễn ra,