Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 27 tháng 6 năm 2018

Chương trình hôm nay ngày 27 tháng 6 năm 2018 gồm những nội dung sau:
– Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra các công trình phụ vụ diên tập phòng thủ năm 2018.
Ban quản lý dự án JICA kiểm tra khắc phục các sự cố kỹ thuật và bất cập tại Đô Lương.
– Các thí sinh Đô Lương hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018