Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 23 tháng 10 năm 2019

                 Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Huyện uỷ họp tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020 – 2025.
  • Trung Sơn: Tập huấn công tác bảo vệ môi trường, hoạt động thu gom, phân loại rác và tiếp nhận 24 xe đẩy rác và 40 thùng đựng rác.
  • Để đảm bảo an ninh trật tự Thị trấn Đô Lương lắp 30 Camera an ninh.
  • Hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân và phụ nữ xã Tân Sơn ra quân làm giao thông thủy lợi.
  • Hội uống nước Chè Xanh xã Đông Sơn, nơi đây là nơi gặp gỡ, giao lưu của các thành viên người cao tuổi.

 

 

Và một số nội dung khác