Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 19 tháng 4 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày 19 tháng 4 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Huyện Đô Lương tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước ” Mẹ Việt Nam anh hùng”.

– Huyện ủy Đô Lương tổ chức hội nghị giao ban Bí thư, phó bí thư, các xã thị, bí thư, thủ trưởng các cơ quan đơn vị

– Xã Giang Đông và xã Giang Sơn tây tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập

– Chi cục thuế Đô Lương tổ chức cưỡng chế đối với các hộ cố tình nợ đọng