Đô Lương: Các cơ quan chủ động phòng chống dịch Covid- 19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Đô Lương đang nỗ lực cùng chính quyền ngăn chặn dịch Covid-19, đặc biệt là tại các cơ quan, đơn vị nơi có nhiều người dân đến giao dịch hàng ngày.