Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 17 tháng 2 năm 2020

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 17 tháng 2 năm 2020

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung chính sau đây:

  • Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy giám sát công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kì 2020 – 2025 ở huyện Đô Lương.
  • Ban quản lý di tích tỉnh Nghệ An khảo sát, lập hồ sơ các dòng họ để đề nghị UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
  • Ngành GD Đô lương tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh do chủng mới viêm đường hô cấp cấp gây ra.

Và một số nội dung vừa diễn ra