Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 17 tháng 11  năm 2020

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Các đồng chí lãnh đạo huyện dự lễ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại các khu dân cư.
  • Các đại biểu tiếp xúc cử tri trước kì họp HĐND huyện sắp tới.
  • Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và BCH quân sự huyện bàn giao nhà cho ông Nguyễn Hàm Liêm bị nhiễm chất độc da cam Dioxin có hoàn cảnh khó khăn.

Và một số hoạt động vừa diễn ra.