Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 17 tháng 1 năm 2020

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung chính sau đây:
– Các tổ chức cá nhân tặng quà cho người nghèo dịp tết Nguyên Đán.
– Công an huyện Đô Lương phát động phong trào học tập gương hy sinh dũng cảm của 3 liệt sỹ Công an nhân dân Việt Nam
– LĐLĐ huyện Đô Lương phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp.
– Đô Lương giảm thiểu số người sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.
– Và một số hoạt động vừa diễn ra.