Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 15 tháng 1 năm 2020  

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau.

  • Đô Lương:Tổng kết công tác xây dựng Đảng và phong trào thi đua năm 2019

và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020

  • Trạm khuyến nông Đô Lương: Tổng kết nhiệm vụ năm 2019 và công bố nhãn hiệu tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm chanh không hạt và thanh long ruột đỏ.
  • Trên 700 cán bộ đoàn viên hiến máu nhân đạo
  • Nhân dịp tết cổ truyền dân tộc, UBND, HĐND, UBMT TQ huyện trao nhà đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
  • Và các hoạt động vừa diễn ra.