Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 14 tháng 10 năm 2020

– Huyện ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Công tác dân vận của Đảng và Văn phòng cấp ủy, 72 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng.

– UBND huyện tổ chức lễ phát động toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi nhân ngày 16/10 hàng năm.

– các xã, Thị tổ chức sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ban của Đảng và chào mừng Đại hội đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX ( 2020 – 2025).

Ngân hàng NN và PTNT hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Lê Đình Tuấn ở xã  Tràng Sơn