Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 14 tháng 10 năm 2019

Chương trình thời sự gồm những nội dung sau:

  • xã Lưu Sơn tổ chức lễ tế thần Đền Phú Thọ năm 2019. Lễ tế được tổ chức vào rằm tháng 9 âm lịch hằng năm
  • UBND huyện tổ chức họp mặt các doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn huyện Đô Lương nhân ngày 13/10.
  • Tổ chức lễ phát động ra quân làm giao thông thuỷ lợi nhân ngày 16/10 với sự tham gia của 500 đại biểu. Lễ phát động được tổ chức tại xã Nam Sơn.
  • Và một số hoạt động vừa diễn ra.