Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 13 tháng 3 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay ngày 13 tháng 3 năm 2019 gồm những nội dung sau:

– Lãnh đạo huyện làm việc tại 2 xã Thuận Sơn và Ngọc Sơn, tập trung bàn về xây dựng nông thôn.

– Phụ nữ Đô Lương phát động năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em và phong trào chống rác thải nhựa

– Đài PT-TH Nghệ An tổ chức chương trình quê mình xứ Nghệ tại xã Trù Sơn