Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 13 tháng 1 năm 2021

Chương trình hôm nay 13  tháng 1 năm 2021 gồm những nội dung sau:

 Đô Lương tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa Đô Lương

Huyện ủy Đô Lương trao huy hiệu 70 năm và 65 năm tuổi đảng cho các đảng viên

Nông dân Đô Lương phòng, chống rét cho mạ xuân năm 2021

Các trường học tăng cường các phương án phòng chống rét cho học sinh

            Và một số hoạt động vừa diễn ra.