Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  12 tháng 4 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  12 tháng 4 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Huyện ủy Đô Lương tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hàng kỷ luật của Đảng năm 2017.

– LĐLĐ huyện phát động tháng công nhân 2017

– Xã Trù Sơn tập trung giải tỏa hành lang ATGT

– Đô Lương làm tốt công tác tra cứu lịch sử khám điều trị với thẻ bảo hiểm y tế.