Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 11 tháng 2 năm 2019

Chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những hoạt động diễn ra trong dịp tết Kỷ Hợi.

Xã Bồi Sơn và xã Tân Sơn tổ chức khai hạ đền Quả Sơn và đền Khai long và trồng cây xanh đầu năm.

Sau những ngày vui tết đón xuân, người nông dân Đô Lương đã tập trung ra đồng chăm sóc lúa vụ xuân năm 2019.