Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 10 tháng 7 năm 2020

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 10 tháng 7 năm 2020 gồm những nội dung chính sau đây:

– Đảng ủy quân sự Đô lương: Tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ

6 tháng cuối năm 2020.

-Đối thoại giữa lãnh đạo huyện với cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

– Hội cựu thanh niên xung phong huyện Đô Lương tổ chức kỷ niệm 70 năm  ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam.

– Đại hội đại biểu hội người mù Đô Lương nhiệm kỳ 2020- 2025

-Đô Lương xây dựng thành công mô hình cơ sở y tế xanh- sạch- đẹp

Và một số nội dung vừa diễn ra