Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 08 tháng 4 năm 2019

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 08 tháng 4 năm 2019

Xã Trù Sơn Đô Lương tổ chức lễ hội đền Hội Thiện năm 2019

Sau khi phát hiện ổ dịch tại xã Minh Sơn huyện Đô Lương đã khẩn cấp lập chốt chặn, tiếp tục tiêu hủy 5 con lợn nái, 21 con lợn con tại gia đình xảy ra dịch tả lợn Châu Phi

Đô Lương: Cả 3 đàn lợn bị ốm ở xã Minh Sơn, Xuân Sơn, Tiểu đoàn 17 âm tính với dịch tả lợn Châu Phi