Chương trình thời sự phát thanh ngày 5 tháng 10 năm 2016

– Thường trực huyện ủy làm việc với Trung tâm Văn hóa.

– Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường N5.

– Đô Lương đầu tư làm mới và sửa chữa 40 nhà văn hoá xóm theo tiêu chí nông thôn mới.

– Đô Lương tập trung sản xuất vụ Đông.