Chương trình thời sự phát thanh ngày 14 tháng 9 năm 2016

Chương trình thời sự phát thanh ngày 14/9/2016 gồm những nội dung sau:

– Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình hình mưa lụt tại Đô Lương .

– Cơ sở sán xuất bánh trung thu Bình Minh thơm ngon.