Chương Trình thời sự Đô Lương ngày 10 tháng 2 năm 2020

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 10  tháng 2 năm 2020

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung chính sau đây:

  • UBND huyện tổ chức hội nghị trực tuyến đẩy mạnh công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút mới corona gây ra.
  • Agribank Nam Nghệ An trồng 30 cây Giáng hương tại đền Quả Sơn nhằm góp phần tôn tạo đền ngày càng xanh, sạch, đẹp phục vụ nhân dân đến thăm viếng.
  • Tại nhà thờ họ Hoàng Trần di tích lịch sử Quốc gia, con cháu dòng họ đã tổ chức lễ tế năm 2020.

Và một số nội dung vừa diễn ra