Chương trình thời sự 17 tháng 2 năm 2021

Chương trình hôm nay 17  tháng 2 năm 2021 gồm những nội dung sau:

Đô Lương tổ chức trồng cây  đầu xuân Tân Sửu năm 2021 tại Trung tâm và 33 xã, thị trấn.

Sau tết Tân Sửu, Bà con nông dân Đô Lương tập đang trung ra đồng chăm sóc lúa vụ xuân năm 2021.

Các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn huyện Đô Lương đảm bảo an toàn cho hành khách trong mùa dịch.

Đô Lương: Các công ty, doanh nghiệp sôi nổi khí thế sản xuất đầu năm mới

Và một số hoạt động vừa diễn ra.