Chủ tịch UBND huyện Đô Lương: Thực hiện lịch làm việc tiếp công dân

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Sáng ngày 7/5/2019, đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó bí thư, chủ tịch UBND huyện đã tổ chức thực hiện lịch tiếp công dân theo quy định.

 Theo quy định, bắt đầu từ tháng tư năm nay, vào các ngày 7 và ngày 10 hàng tháng, đồng chí Bí thư huyện ủy và đồng chí CT.UBND huyện Đô Lương sẽ cùng với các ban ngành phòng cấp huyện tổ chức tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân để giải quyết, xử lí các phản ánh, kiến nghị của dân.

1

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì lịch tiếp công dân.

Tại ngày tiếp dân, một số vấn đề trong quản lí đất đai, môi trường và các vấn đề sinh hoạt của dân đã được trả lời, xử lí.

2

Các công dân phản ánh các kiến nghị lên UBND huyện

Qua việc tiếp công dân theo quy định hàng tháng sẽ giúp đồng chí Chủ tịch UBND huyện nắm vững tình hình để có biện pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động trên các lĩnh vực của huyện./.

Sỹ Bắc