Chi bộ Ngân hàng CSXH huyện Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 21/5/2020, Chi bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đô Lương đã tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Long – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chánh văn phòng Huyện ủy.

4

Các đại biểu tham dự

Chi bộ Ngân hàng CSXH huyện Đô Lương hiện có 12 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt và đạt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra: 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ đã quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, đã triển khai tốt việc đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho các đoàn thể, cán bộ, đảng viên tham gia; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ kết nạp được 5 đảng viên mới.

660

Đồng chí Nguyễn Hữu Kỳ đọc báo cáo chính trị

Về công tác chuyên môn với chức năng, nhiệm vụ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn, Chi bộ đã chỉ đạo chuyên môn thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy trình, đúng đối tượng, chất lượng tín dụng được đảm bảo, phát huy hiệu quả vốn vay. Đến ngày 31/12/2019, tổng nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 92 tỷ 305 triệu đồng tăng 67 tỷ 184 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ, chiếm tỷ trọng 21,27% so với tổng nguồn vốn, tốc độ tăng 267, 44%, bình quân hàng năm tăng 41,26%.  Tổng doanh số cho vay trong 5 năm đạt gần 714 tỷ đồng, tăng gần 212 tỷ đồng.  Tổng dư nợ trên 433 tỷ 622 triệu đồng, so với đầu nhiệm kỳ tăng 84,579 triệu đồng.  Chất lượng tín dụng được đảm bảo, hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả vay vốn, nguồn vốn đã giúp các hộ gia đình tạo được thu nhập ổn định, trả nợ gốc và lãi đúng hạn, dư nợ quá hạn đến cuối năm 2019 là 452 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ giảm 62,2 triệu đồng, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm  0,1%. Hàng năm, phục vụ từ 2.000 lượt hộ khách hàng được vay vốn.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào bản báo cáo  chính trị và những đề xuất, kiến nghị để Chi bộ hoạt động tốt hơn trong nhiệm kỳ mới. Phấn đấu 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các dịch vụ do NHCSXH cung cấp. Tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ tín dụng chính sách bình quân hàng năm từ 6 – 7%. Chi bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp được 2 đảng viên mới và 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

5

Đồng chí Trần Văn Long- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chánh văn phòng Huyện ủy phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Văn Long- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chánh văn phòng Huyện ủy, ghi nhận các cố gắng, kết quả đạt được của chi bộ nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí đề nghị chi bộ cần phát huy tốt hơn nữa những mặt đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đóng góp chung vào hoạt động chính sách tín dụng của NHCSXH huyện. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, thường xuyên học tập, rèn luyện phấn đấu, gương mẫu, xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

2

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Đô Lương nhiệm kỳ 2020- 2025

Đại hội cũng tiến hành bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa mới và đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

3

BCH chi bộ NHCSXH huyện ra mắt Đại hội

Đồng chí Nguyễn Hữu Kỳ – Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Lê Hoàn