THÔNG BÁO BÁN ĐẤT VÀ NHÀ Ở

Ông Nguyễn Nguyên Minh địa chỉ khối 3 thị trấn Đô Lương có bán 2 thửa đất ...

THÔNG BÁO: Vệ Sinh môi trường phòng chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm 

Vệ Sinh môi trường phòng chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm xem nội dung chi tiếttại đây

THÔNG BÁO: Về việc đào tạo nguồn nhân lực

Về việc đào tạo nguồn nhân lực nội dung xem chi tiết tại đây

HĐND huyện Đô Lương thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch và các Phó chủ tịch HĐND huyện khoá XIX

HĐND huyện Đô Lương thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch và các Phó chủ tịch HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đây

UBND huyện Đô Lương: Thông báo kết quả xét tuyển hợp đồng giáo viên mầm non năm 2016

Ngày 12/8/2016, UBND huyện ra Thông báo số 168/TB-UBND Về việc niêm yết kết quả xét tuyển hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm 2016. Nội dung Thông báo như sau: ...