Chi đoàn bệnh viện đa khoa Đô Lương tặng quà và khám điều trị bệnh tại xã Đại Sơn

Nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống thương binh liệt sỹ, Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Đô lương phối hợp cùng với Đoàn thanh niên xã Đại sơn tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn ...

Chi đoàn bệnh viện đa khoa Đô Lương tặng quà và khám điều trị bệnh tại xã Đại Sơn

Nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống thương binh liệt sỹ, Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Đô lương phối hợp cùng với Đoàn thanh niên xã Đại sơn tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn ...

Ban tổ chức Tỉnh ủy tặng quà các gia đình thương binh liệt sỹ tại Đô Lương

Nhân ngày thương binh lịêt sỹ 27/7, đồng chí Đậu Văn Thanh- Phó trưởng ban tổ chức Tỉnh uỷ đã về Đô Lương thăm và tặng quà các gia đình thương binh - liệt sỹ. ...

Đô Lương với công tác đền ơn đáp nghĩa

Nhân dịp ngày thương binh liệt sỹ 27-7, Huyện Đô Lương tổ chức cho thân nhân các gia đình liệt sỹ vào nghĩa trang Trường sơn dâng hoa, thắp hương, kính viếng các anh hùng liệt sỹ đã ...

Ban tổ chức Tỉnh ủy tặng quà các gia đình thương binh liệt sỹ tại Đô Lương

Nhân ngày thương binh lịêt sỹ 27/7, đồng chí Đậu Văn Thanh- Phó trưởng ban tổ chức Tỉnh uỷ đã về Đô Lương thăm và tặng quà các gia đình thương binh - liệt sỹ. ...

Đô Lương với công tác đền ơn đáp nghĩa

Nhân dịp ngày thương binh liệt sỹ 27-7, Huyện Đô Lương tổ chức cho thân nhân các gia đình liệt sỹ vào nghĩa trang Trường sơn dâng hoa, thắp hương, kính viếng các anh hùng liệt sỹ đã ...

Ban tổ chức Tỉnh ủy tặng quà các gia đình thương binh liệt sỹ tại Đô Lương

Nhân ngày thương binh lịêt sỹ 27/7, đồng chí Đậu Văn Thanh- Phó trưởng ban tổ chức Tỉnh uỷ đã về Đô Lương thăm và tặng quà các gia đình thương binh - liệt sỹ. ...

Đô Lương với công tác đền ơn đáp nghĩa

Nhân dịp ngày thương binh liệt sỹ 27-7, Huyện Đô Lương tổ chức cho thân nhân các gia đình liệt sỹ vào nghĩa trang Trường sơn dâng hoa, thắp hương, kính viếng các anh hùng liệt sỹ đã ...

Ban tổ chức Tỉnh ủy tặng quà các gia đình thương binh liệt sỹ tại Đô Lương

Nhân ngày thương binh lịêt sỹ 27/7, đồng chí Đậu Văn Thanh- Phó trưởng ban tổ chức Tỉnh uỷ đã về Đô Lương thăm và tặng quà các gia đình thương binh - liệt sỹ. ...

Đô Lương với công tác đền ơn đáp nghĩa

Nhân dịp ngày thương binh liệt sỹ 27-7, Huyện Đô Lương tổ chức cho thân nhân các gia đình liệt sỹ vào nghĩa trang Trường sơn dâng hoa, thắp hương, kính viếng các anh hùng liệt sỹ đã ...