Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 22 tháng 3 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau:

Thị trường thịt lợn ở Đô Lương không có biến động

Thưa quý vị và các bạn! Dịch tả lợn châu Phi đang diễn ra phức tạp ở một số nơi trên cả nước, tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi thì ở Đô Lương, giá cả thịt lợn cũng như tình hình mua bán không có gì thay đổi. 

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 18 tháng 3 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 15 tháng 3 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 8 tháng 3 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau: ...

 Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 13 tháng 3 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay ngày 13 tháng 3 năm 2019 gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 11 tháng 3 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau:

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 4 tháng 3 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau: ...

Đô Lương: Xảy ra lốc xoáy ở xã Giang Sơn Đông

Vào khoảng gần 5 giờ sáng ngày 4/3/2019, tại xã Giang Sơn Đông của huyện Đô Lương đã xảy ra một trận lốc xoáy làm thiệt hại một số nhà cửa và hoa màu của nhân dân.

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 3 tháng 1 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau: