Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 17 tháng 7 năm 2019

1. Đồng chí Nguyễn Kim Tiến- Bộ trưởng bộ y tế dâng hương khu tại di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn ...

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 15 tháng 7 năm 2019

Đồng chí Thái Thanh Quý – Uỷ viên dự quyết Trung ương Đảng – Phó bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại khu di tích Lịch sử Truông Bồn. ...