Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 6  tháng 12 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 4 tháng 12 năm 2019

                 Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 2 tháng 12 năm 2019

                 Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 29 tháng 11 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 27 tháng 11 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 25 tháng 11 năm 2019

                 Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 22 tháng 11 năm 2019

                 Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày20 tháng 11 năm 2019

                 Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau: ...

Uỷ ban nhân dân Huyện tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 11.

Chiều ngày 20/11, Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 11 và triển khai các nhiệm vụ. Đồng chí Phùng Thành Vinh- Phó bí thư - Chủ tịch ủy ban nhân dân Huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Lê Minh Giang-  Phó bí ...

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 15 tháng 11 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau: ...