Chương trình thời sự phát thanh Đô Lương ngày 20 tháng 1 năm 2017

Chương trình thời sự phát thanh hôm nay ngày 20 tháng 1 năm 2017 gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự phát thanh Đô Lương ngày 18 tháng 1 năm 2017

Chương trình thời sự phát thanh hôm nay ngày 18 tháng 1 năm 2017 gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự phát thanh Đô Lương ngày 16 tháng 1 năm 2017

Chương trình thời sự phát thanh hôm nay ngày 16 tháng 1 năm 2017 gồm những nội dung sau:  ...

Chương trình thời sự phát thanh Đô Lương ngày 13 tháng 1 năm 2017

Chương trình thời sự phát thanh hôm nay ngày 13 tháng 1 năm 2017 gồm những nội dung chính sau:  ...

Chương trình thời sự phát thanh ngày 5 tháng 10 năm 2016

- Thường trực huyện ủy làm việc với Trung tâm Văn hóa. ...

Chương trình thời sự phát thanh ngày 19 tháng 9 năm 2016

[audio mp3="http://doluong.gov.vn/wp-content/uploads/2016/09/Thoi-su-19-9.mp3"][/audio]

Chương trình thời sự phát thanh ngày 14 tháng 9 năm 2016

Chương trình thời sự phát thanh ngày 14/9/2016 gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự phát thanh ngày 13 tháng 9 năm 2016

Chương trình thời sự phát thanh ngày 13 tháng 9 năm 2016 gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự phát thanh ngày 12 tháng 9 năm 2016

Chương trình thời sự phát thanh ngày 12 tháng 9 năm 2016 gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự phát thanh ngày 7 tháng 9 năm 2016

Chương trình thời sự phát thanh gồm những nội dung sau: ...