Huyện đoàn Đô Lương tổ chức “phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo lực học đường

Sáng ngày 9/11/2019, huyện đoàn Đô Lương và đoàn trường trường THPT Đô Lương II đã phối hợp  tổ chức “phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo lực học đường cho các em học sinh. ...

Chương trình thời sự phát thanh Đô Lương ngày 20 tháng 1 năm 2017

Chương trình thời sự phát thanh hôm nay ngày 20 tháng 1 năm 2017 gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự phát thanh Đô Lương ngày 18 tháng 1 năm 2017

Chương trình thời sự phát thanh hôm nay ngày 18 tháng 1 năm 2017 gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự phát thanh Đô Lương ngày 16 tháng 1 năm 2017

Chương trình thời sự phát thanh hôm nay ngày 16 tháng 1 năm 2017 gồm những nội dung sau:  ...

Chương trình thời sự phát thanh Đô Lương ngày 13 tháng 1 năm 2017

Chương trình thời sự phát thanh hôm nay ngày 13 tháng 1 năm 2017 gồm những nội dung chính sau:  ...

Chương trình thời sự phát thanh ngày 5 tháng 10 năm 2016

- Thường trực huyện ủy làm việc với Trung tâm Văn hóa. ...

Chương trình thời sự phát thanh ngày 19 tháng 9 năm 2016

[audio mp3="http://doluong.gov.vn/wp-content/uploads/2016/09/Thoi-su-19-9.mp3"][/audio]

Chương trình thời sự phát thanh ngày 14 tháng 9 năm 2016

Chương trình thời sự phát thanh ngày 14/9/2016 gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự phát thanh ngày 13 tháng 9 năm 2016

Chương trình thời sự phát thanh ngày 13 tháng 9 năm 2016 gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự phát thanh ngày 12 tháng 9 năm 2016

Chương trình thời sự phát thanh ngày 12 tháng 9 năm 2016 gồm những nội dung sau: ...