Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 30 tháng 11 năm 2020

Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 30 tháng 11  năm 2020 gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 27 tháng 11 năm 2020

Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 27 tháng 11  năm 2020 gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 25 tháng 11 năm 2020

                              Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 20 tháng 11  năm 2020

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 18 tháng 11 năm 2020

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 9 tháng 11 năm 2020

Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 9 tháng 11  năm 2020 gồm những nội dung sau: ...

Các xã đẩy mạnh phong trào nuôi ốc bươu đen nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

Các xã đẩy mạnh phong trào nuôi ốc bươu đen nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 2 tháng 11 năm 2020

Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 2 tháng 11  năm 2020 gồm những nội dung sau: ...

Điện lực Đô Lương chủ động khắc phục sự cố lưới điện do mưa lụt .

Hoàn lưu bão số 9 đi qua, gây ngập lụt ảnh hưởng lớn đến đời sống của dân mà còn gây thiệt hại lưới điện ở Đô Lương. Đến nay, chi nhánh điện lực Đô Lương tập trung khắc phục sớm các sự cố điện xảy ra để phục vụ nhân ...

Đô Lương đến ngày 2/11 vẫn còn 12 trường nghỉ học.

Mưa lớn trong những ngày qua không chỉ gây ngập lụt, thiệt hại đến kinh tế và đời sống người dân mà còn ảnh hưởng lớn đến cơ sở vật chất và hoạt động của ngành giáo dục ở huyện Đô Lương. Đến sáng, ngày 2/11, do ảnh hưởng ...